DOSIER Proyecto FER 2020

QUÈ ÉS FER és un projecte de capital totalment privat impulsat per Juan Roig a través de la Fundació Trinidad Alfonso, una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu irradiar la "Cultura de l'Esforç" mitjançant l'esport en la Comunitat Valenciana. Trinidad Alfonso és el nom de la mare de Juan Roig, president de la Fundación El seu caràcter dinàmic i obert va propiciar que l’esport es convertira en un mitjà per al desenvolupament personal dels seus fills. Trinidad Alfonso va ensenyar al president, i als seus germans i germanes, la importància que té el fet que en la vida primer has de donar per poder rebre. L’objectiu del Projecte FER és ajudar a que els esportistes de la Comunitat Valenciana aconseguisquen els millors resultats possibles, tant en competicions nacionals com internacionals, i també contribuir a la seua participació en els pròxims Jocs Olímpics i Paralímpics. La iniciativa també acull esportistes no nascuts a la Comunitat, sempre que hi estiguen empadronats actualment i hagen viscut els últims 10 anys a la Comunitat (7 anys en el cas de la categoria Viver). L’any 2020 complix la huitena edició i estarà format per 142 esportistes, distribuïts en tres categories: 34 en Elit, 38 en Promeses i 70 en Viver. QUÉ ES FER (Foment d’Esportistes amb reptes) es un proyecto de capital totalmente privado impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo irradiar la "Cultura del Esfuerzo" a través del deporte en la Comunitat Valenciana. Trinidad Alfonso es el nombre de la madre de Juan Roig, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. Su carácter dinámico y abierto propició que el deporte se convirtiese en un medio para el desarrollo personal de sus hijos. Trinidad Alfonso enseñó al presidente, y a sus hermanos y hermanas, la importancia de que en la vida primero tienes que dar para poder recibir. El objetivo del Proyecto FER es ayudar a que los deportistas de la Comunitat Valenciana consigan los mejores resultados posibles, tanto en competiciones nacionales como internacionales, así como contribuir a su participación en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La iniciativa también acoge a deportistas no nacidos en la Comunitat, siempre y cuando estén empadronados actualmente en ella y hayan vivido los últimos 10 años en la misma (7 años en el caso de la categoría Vivero). En 2020, cumple su octava edición y estará formado por 142 deportistas, distribuidos en tres categorías: 34 en Élite, 38 en Promesas y 70 en Vivero. “LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO CONTINUARÀ DONANT SUPORT ALS ESPORTISTES VALENCIANS FINS ALS JOCS DE PARÍS 2024” Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. 3 2 QUÈ DEMANEM QUÉ PEDIMOS • Orgullo de pertenencia al Proyecto FER y a la Comunitat Valenciana. • Colaboración para facilitar el seguimiento de vuestro día a día, de vuestras competiciones y de vuestros resultados. • Ser unos excelentes embajadores de la Cultura del Esfuerzo mediante un comportamiento responsable y ejemplar, tanto en vuestro ejercicio deportivo, como en vuestro día a día. • Participación e implicación, en la medida de vuestras posibilidades, en aquellos eventos organizados por la Fundación Trinidad Alfonso. • Orgull de pertinença al Projecte FER i a la Comunitat Valenciana. • Col·laboració per a facilitar el seguiment del vostre dia a dia, de les vostres competicions i dels vostres resultats. • Ser uns excel·lents ambaixadors de la Cultura de l’Esforç basant-se en un comportament responsable i exemplar, tant en el vostre exercici esportiu com en el vostre dia a dia. • Participació i implicació, en la mesura de les vostres possibilitats, en aquells esdeveniments organitzats per la Fundació Trinidad Alfonso. QUÈ OFERIX 1. ELIT: (una ajuda de 18.000 € anuals). Quan l’esforç és mantindre’s en el màxim nivell internacional. Categoria que inclou esportistes amb alta probabilitat de participar en els Jocs Olímpics o Paralímpics de Tòquio. 2. PROMESES: (una ajuda de 7.500 € anuals). Quan l’esforç és fer el salt. Categoria en la qual s’integren esportistes que ja destaquen en competicions internacionals d’alt nivell i que tenen opcions d’arribar a participar en uns Jocs Olímpics o Paralímpics. 3. VIVER +: (una ajuda de 3.000 € anuals) i VIVER (una ajuda de 2.000 € anuals). Quan l’esforç és confirmar les prometedores expectatives. Engloba els esportistes més jóvens, que ja han brillat en les competicions nacionals i internacionals de les seues categories d’edat. QUÉ OFRECE 1. ÉLITE: (una ayuda de 18.000 € anuales). Cuando el esfuerzo está en mantenerse en el máximo nivel internacional. Categoría que incluye a deportistas con alta probabilidad de participar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Tokio. 2. PROMESAS: (una ayuda de 7.500 € anuales). Cuando el esfuerzo está en dar el salto. Categoría en la que se integran deportistas que ya destacan en competiciones internacionales de alto nivel y que tienen opciones de llegar a participar en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. 3. VIVERO +: (una ayuda de 3.000 € anuales) y VIVERO (una ayuda de 2.000 € anuales). Cuando el esfuerzo está en confirmar las prometedoras expectativas. Engloba a los deportistas más jóvenes y que ya han brillado en las competiciones nacionales e internacionales de sus categorías de edad.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2OTk=