Alejandra
Quereda

Disciplina
Gimnàstica rítmica

Data de naixement
24/07/1992, Alacant.

Estudis/Professió
Graduada en Medicina.