Ángela
Martínez

Disciplina
Natació

Data de naixement
18/03/2004 (Elx, Alacant).

Estudis/Professió
Cursa l'ESO.