Darío
Porta

Disciplina
Rugbi 7

Data de naixement
14/06/2001 (València).

Estudis/Professió
Cursa Batxillerat.