Isabel
Palá

Disciplina
Futbol

Data de naixement
25/11/2002 (València).

Estudis/Professió
Cursa Batxillerat.

  • instagram