Isabel Puche Palao

Disciplina

Data de naixement
26/02/1987 (Iecla, però viu a la Comunitat Valenciana des de 2005).

Estudis/Professió
Diplomada en Magisteri i llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Activitat Física Terapèutica.