José Luis Giera Tejuelo

Disciplina

Data de naixement
28/07/1985 (Oriola, Alacant).

Estudis/Professió
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i llicenciat en Periodisme.