Marcela
Quinteros

Disciplina
Parabàdminton

Data de naixement
21/0/7/1969 Venado Tuerto, Argentina, però residix a Alacant des de l’any 1989.

Estudis/Professió
Diplomatura d’Infermeria.

  • instagram