Nacho
Campos

Disciplina
Natació

Data de naixement
09/03/2004 (Castellón de la Plana).

Estudis/Professió
Cursa l'ESO.