Miguel
Guzmán

Disciplina
Atletisme

Data de naixement
24/04/2003 (Nàquera, València).

Estudis/Professió
Cursa Batxillerat.