Dades personals

Per a fer l'ingrés de la beca en cas de ser seleccionat/ada necessitem conéixer el seu

Dades del pare/mare/tutor legal de l’esportista:

Dades del pare/mare/tutor legal de l’esportista:

Informació esportiva i altres dadesPer a poder fer el seguiment setmanal dels resultats dels esportistes del Projecte FER, necessitem conéixer el seu nom d’usuari de:

Documentació

L'informem que TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA CV (NIF G-98409386) tractarà les seues dades personals, tant les que es faciliten ací com les que ens facilite amb posterioritat, en compliment de la relació que ens vincula, amb la finalitat de valorar la seua candidatura i atendre la seua sol·licitud, i estant legitimats per la seua pròpia sol·licitud i, posteriorment, per la continuació i manteniment de la relació que ens vincularia en cas de resultar seleccionat. No se cediran a tercers sense el seu consentiment excepte obligació legal. Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets enviant-nos un escrit, indicant el dret a exercitar, juntament amb la còpia del seu DNI/passaport/NIE, a l'adreça: València, C/ Poeta Quintana, 1, baix, 46003, amb l'assumpte “RGPD: Exercici de drets” i/o a info@fundaciontrinidadalfonso.org. També pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.